Vi frigör vårdresurser
Diagnostik för en bättre hälsa

Nästa generation avancerad diagnostik

Välkommen till ACC Nordic AB. Vi är verksamma inom medicinsk laboratoriediagnostik med diagnostiska instrument, tillbehör, support och service för sjukhus och laboratorier.

Läs mer